Handelsbetingelser

For at undgå misforståelser og samtidig ha’ gennemsigtighed i købsforholdet, gælder nedenstående handelsbetingelser:

Du handler med Emblemer.nu, der er en del af firmaet Grønlandsmotiver (CVR 27591000), Christinedahlsvej 1, 8464 Galten.

Tilbud/ordre
Efter kontakt til Emblemer.nu med ønsket om køb af varer modtager kunden (dig) et uforpligtende tilbud pr. e-mail. Tilbuddet vil være gældende i 14 dage fra afsendelse af tilbuddet. Der foreligger først en aftale, når Emblemer.nu har modtaget skriftligt accept af det fremsendte tilbud (pr. mail eller brev). Herefter fremsendes en skriftlig ordrebekræftelse (pr. mail), med beskrivelse af bestilte varer, pris og leveringstid.

Herefter har kunden (dig) tre hverdage til at meddele Emblemer.nu om ændringer eller annullering af ordrebekræftelsen. Ved ændringer fremsendes en ny ordrebekræftelse. Har vi efter tre hverdage ikke modtaget besked om ændringer eller annullering, sættes ordren i produktion. Annulleres ordren efter de nævnte tre dage, skal kunden (dig) betale for alle omkostninger, som Emblemer.nu har haft i forbindelse med ordren.

Personer under 18 år må ikke bestille eller foretage andre juridiske handlinger uden samtykke fra forældre eller værge.

Fortrydelse
Fortrydes en ordre, skal dette meddeles Emblemer.nu inden tre hverdage efter ordrebekræftelsens udstedelse, medmindre ordrebekræftelsen er påført anden tidsfrist.

Da Emblemer.nu sælger specialfremstillede varer, kan købet ikke fortrydes ved varens modtagelse jf. forbrugeraftalelovens bestemmelser.

Priser
Alle priser i tilbud angives uden moms. På fakturaen vil momsen dog blive beregnet og tillagt den samlede pris. Omkostninger til forsendelse fra Emblemer.dk til kunden (dig)  er ikke inkluderet i tilbuddet, men anføres som en selvstændig omkostning på fakturaen. Forsendelsesomkostningen fra Emblemer.nu  til kunden (dig) afhænger af vægt og volumen. Forsendelsesomkostninger følger taksterne fra PostNord eller anden transportleverandør.

Copyright
Det forudsættes, at kunden (dig) har copyright til, eller har indhentet relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere, til alt materiale fremsendt til Emblemer.nu, der indgår i produktionen (logo, tekst m.v.).
Emblemer.nu har copyright på alle fremsendte design. Copyright til fremsendte logoer, tekster m.v.  tilhører under alle omstændigheder kunden.

Såfremt kunden (dig) ønsker copyrigt på udarbejde design, kan dette overdrages mod betaling. Ved dette vil kunden (dig) få udleveret udarbejde filer m.v.

Forbehold
Bemærk venligst, at Emblemer.nu forbeholder sig ret til at anvende det bestilte materiale (emblemer pin m.v.) i reklamesammenhæng for Emblemer.nu (visning på Emblemer.nu hjemmeside samt vareprøver). Ønsker du ikke dette, skal det tydeligt fremgå af tilbudsaccepten.

Levering
Leveringstiden er normalt ca. 3 uger fra varen er bestilt. Kunden (dig) vil blive orienteret om eventuelle ændringer eller forsinkelser.
Der ydes ikke returret, da der er specialfremstillede varer.

Ved modtagelse
Kunden (dig) er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance, at undersøge, om der skulle være eventuelle fejl og mangler, som ikke fremgår af det godkendte design, som kunden (dig) har modtaget elektronisk inden produktionen blev igangsat.
Betaling sker ved bankoverførsel jvf. fremsendt faktura, med mindre andet er aftalt. Betaler kunden (dig) ikke købssummen i rette tid, vil Emblemer.nu beregne renter efter renteloven.
Er betaling ikke modtaget senest 14 dage efter betalingsfrist, fremsendes 1. rykker. Er betaling ikke modtaget senest 30 dage efter betalingsfrist fremsendes 2. rykker. Udebliver betaling efter 40 dage, vil  vil betalingen overgå til inkasso.
Ved hver rykker tillægges et gebyr på kr. 100,00.
Ved bestilling af ordre over kr. 5.000,00 vil kunden (dig) blive opkrævet et depositum på 50 % af ordrens værdi ved aftalens indgåelse. Ordren sættes ført i produktion, når depositum er modtaget.

Reklamation
Skulle den leverede vare ikke leve op til det aftalte, skal kunden (dig) straks meddele dette til Emblemer.nu og senest syv dage efter varens modtagelse, og i øvrigt jf. købelovens bestemmelser. Afvigelser i forhold til ordrebekræftelse, fabrikationsfejl eller materialesvigt vil blive rettet uden omkostninger for dig. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Hvis kunden (dig) ikke underretter Emblemer.nu om eventuelle mangler inden for syv dage efter modtagelsen, mister kunden (dig) rettet til at fremsætte krav om dette. I tilfælde kunden (dig) har reklameret over varen, og det viser sig at Emblemer.dk ikke bærer ansvaret for denne mangel, har Emblemer.nu ret til at blive godgjort for det arbejde og de omkostningen, reklamationen har påført.
Såfremt kunden (dig) ikke skriftligt ved ordreindgåelse angiver farver efter pantoneskalaen, vil der ikke kunne gøres indsigelser mod anvendte farver.

Ansvar
Emblemer.nu ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som kunden (dig) har udarbejdet. Tab, som manglen måtte forårsage (driftstab og andre inddirekte tab) påtager Emblemer.nu sig intet ansvar for. Emblemer.nu påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt anvendes til påtænkte formål.

Tak fordi du har valgt Emblemer.nu som din leverandør.

Tilmelding til vores nyhedsbrev

Ved at tilmelde dig, vil du modtage de seneste nyheder, tilbud m.m.

Du er nu tilmeldt vores Nyhedsbrev!